Ανανέωση συνδρομής WPML+ECOMMERCE

65,00 + ΦΠΑ

Ανανέωση ετήσιας συνδρομής του πρόσθετου WPML για την συγχρονισμένη λειτουργία πολλαπλών γλωσσών.

65,00€    Κόστος
15,60€    ΦΠΑ

80,60€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.

Η υπηρεσία παρέχεται για του δικτυακούς τόπους πελατών του OLYMPUS DIGITAL AGENCY που έχουν δημιουργηθεί από εμάς.
Η συνδρομή είναι ετήσια και περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία του Multilingual CMS, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης μεταφράσεων σελίδων, άρθρων, eshop κτλ. (δεν περιλαμβάνεται η μετάφραση των κειμένων).