Ανανέωση συνδρομής Newsleter plugin

60,00 + ΦΠΑ

Ανανέωση ετήσιας συνδρομής του πρόσθετου Newletter Plugin για την δημιουργία, αποστολή και διαχείρισης newslleter.

60,00€    Κόστος
14,44€    ΦΠΑ

74,44€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.

Η υπηρεσία παρέχεται για του δικτυακούς τόπους πελατών του OLYMPUS DIGITAL AGENCY που έχουν δημιουργηθεί από εμάς.
Η συνδρομή είναι ετήσια και περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία του Newsletter Plugin, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργίας, αποστολή και διαχείρισης newslleter.