Ανανέωση myspace360.com

22,90 + ΦΠΑ

Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) myspace360.com για διάρκεια ενός (1) ετος από 18/11/2022 έως 17/11/2023

19,90€    Κόστος
  3,00€    Διαχείριση DNS
22,90€

5,50€    ΦΠΑ

28,40€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.