Ανανέωση myspace360.com

25,00 + ΦΠΑ

Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) myspace360.com για διάρκεια ενός (1) έτος

22,00€    Κόστος
  3,00€    Διαχείριση DNS
25,00€

6,00€    ΦΠΑ

31,00€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.