Ανανέωση συνδρομής Google Product Feed for Woocommerce

80,00 + ΦΠΑ

Ανανέωση ετήσιας συνδρομής του πρόσθετου Google Product Feed for Woocommerce

80,00€    Κόστος
19,20€    ΦΠΑ

99,20€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.

Η υπηρεσία παρέχεται για του δικτυακούς τόπους πελατών του OLYMPUS DIGITAL AGENCY μέσω του woocommerce.com
Η συνδρομή είναι ετήσια και περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την τροφοδότηση της Google με τα προϊόντα του woocommerce καταστήματος σας.