Ανανέωση follasdesign.gr

27,60 + ΦΠΑ

Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) follasdesign.gr για διάρκεια δύο (2) ετών από 22/10/2022 έως 22/10/2024

24,60€    Κόστος
  3,00€    Διαχείριση DNS
27,60€

  6,62€    ΦΠΑ

34,22€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.