Ανανέωση evasline.gr

31,60 + ΦΠΑ

Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) evasline.gr για διάρκεια δύο (2) ετών από 10/3/2023 έως 10/3/2025

26,60€    Κόστος
  5,00€    Διαχείριση DNS
31,60€

7,58€    ΦΠΑ

39,18€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.