Ανανέωση aphroditehoney.gr

29,60 + ΦΠΑ

Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) aphroditehoney.gr για διάρκεια δύο (2) ετών από 17/4/2023 έως 17/4/2025

26,60€    Κόστος
  3,00€    Διαχείριση DNS
29,60€

7,10€    ΦΠΑ

36,70€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.