Ανανέωση ονόματος χώρου (domain) anwsi-edu.gr

32,20 + ΦΠΑ

Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) anwsi-edu.gr για διάρκεια δύο (2) ετών

28,20€    Κόστος
  4,00€    Διαχείριση DNS
32,20€

7,73€    ΦΠΑ

39,93€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.