Κατοχύρωση ονόματος χώρου (domain) avantgardeaccessories.gr & .com

36,60 + ΦΠΑ

Κατοχύρωση του avantgardeaccessories.gr, περίοδος: 06/12/2023-05/12/2025, κόστος 5€ + ΦΠΑ

Κατοχύρωση του avantgardeaccessories.com, περίοδος: 06/12/2023-06/12/2025, κόστος 25,60€ + ΦΠΑ

Διαχείριση DNS του avantgardeaccessories.gr, περίοδος: 06/12/2023-05/12/2025, κόστος 3€ + ΦΠΑ

Διαχείριση DNS του avantgardeaccessories.com, περίοδος: 06/12/2023-05/12/2025, κόστος 3€ + ΦΠΑ

36,60€    Σύνολο
8,78€    ΦΠΑ

45,38€    Τελικό ποσό

Μετά την πληρωμή το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη.